Systemy rozdrabniania, kruszenia, oczyszczania, transportu i recyklingu wiórów

Systemy recyklingu:
• Zbiorniki zasypowe
• Transportery próżniowe suchych i mokrych wiórów od pojedynczych do 30 obrabiarek
• Stacje pomp, filtry i systemy wirowania – pojemność 250 / 500 / 1000 l i moc 1,5 – 5,5 kW

• Rozdrabniacze wiórów, kruszarki
• Separatory magnetyczne materiałów żelaznych i nieżelaznych – Ø1300 / Ø1600

• Pojemniki zbierające
• Systemy podgrzewania i piece do topienia

Rozdrabniacze wiórów:
• Do wiórów z aluminium, miedzi, brązu, cynku, stali
• Pojedyncze rozdrabniacze wiórów – przepustowość do 3000 kg/h i 60 kW dla aluminium oraz 100 kg/h i 3 kW dla stali

• Podwójne rozdrabniacze wiórów – przepustowość do 110 kg/h i 3kW dla aluminium i 100 kg/h i 4kW dla stali

• Różne rodzaje noży i zębów
• Wymienne wkładki
• maszyny do obróbki skrawaniem, odpady po odlewaniu i wykrawaniu

Stacje pomp:
• W systemie szybkiego podłączenia „plug in“ do istniejącej obrabiarki od różnych producentów
• Systemy zintegrowane w obrabiarką
• Wydajności 250 – 4000 litrów/min.
Systemy odzyskiwanie chłodziwa i oleju
Silosy do gromadzenia wiórów i odpadów