UNIMA


UNIMA Präzisionsmaschinen GmbH od ponad 40 lat specjalizuje się w produkcji przyrządów pomiarowych i różnego rodzaju sprawdzianów do wielowypustów.

Wykonujemy przyrządy i sprawdziany do wielowypustów wg norm ANSI, DIN, ISO i jesteśmy certyfikowani zgodnie z ISO 9001 oraz normami Niemieckiego Centrum Akredytacji dla pomiarów wielowypustów oraz długość i kąta – akredytacja DAkkS (Deutsche Akkredititierungsstelle).

Posiadamy bardzo duże doświadczenie w kalibracji przyrządów do pomiaru wielowypustów oraz własne akredytowane laboratorium pomiarowe.

Wszystkie usługi są udokumentowane certyfikatami jakości dostarczanymi wraz z przyrządami pomiarowymi i sprawdzianami do wielowypustów.

Certyfikat zawiera wymagane parametry wielowypustów i ich aktualne wartości. Dokument zawiera także indywidualne wartości odchyłek od wymaganego profilu wielowypustu oraz opis i wielkości zmierzonych błędów (profilu, skoku, podziałki, bicia).

Klient otrzymuje rysunek wybranego produktu, przyrządu i/lub sprawdzianu do wielowypustu przed rozpoczęciem produkcji.

Możliwe jest również wykonanie sprawdzianów i przyrządów do wielowypustów wg specjalnego projektu i rozwiązania. Oferujemy specjalne sprawdziany i przyrządy do wielowypustów „tailor-made” wg specyficznych wymogów klienta.

Gwarantujemy jakość i funkcjonalność oferowanych sprawdzianów i przyrządów do wielowypustów.

Oferujemy m.in.:

 • sprawdziany przechodnie i nieprzechodnie do wielowypustów
 • przyrządy do pomiaru przez kulki (wewnętrzne i zewnętrzne)
 • przyrządy do pomiaru grubości zęba/szerokości wrębu – ręczne i stołowe
 • sprawdziany do badania bicia promieniowego (sprawdzanie współśrodkowości)
 • trzpienie stożkowe
 • trzpienie Rotolock do sprawdzania obrabiarek
 • trzpienie tulei mocujących
 • trzpienie klinowe
 • 3 szczękowe trzpienie regulowane
 • testowe koła zębate
 • koła i trzpienie wzorcowe
 • sprawdziany specjalne do badania uzębień i współosiowości
 • stanowiska testowe
 • rozwiązania specjalne
 • kalibracje