Na czym polega inkludowanie?

W celu ułatwienia pracy podczas preparatyki próbek metalograficznych z małymi elementami, ich równomiernego szlifowania/polerowania i zabezpieczenia przed uszkodzeniem stosujemy inkludowanie czyli proces osadzenia badanego detalu w chemoutwardzalnych i termoutwardzalnych substancjach, najczęściej są to bakelit, ebonit, żywice syntetyczne. Parametry, które często decydują o ich doborze to możliwie mała kurczliwość oraz ścieralność zbliżona do ścieralności materiału. Ważne jest to, że te substancje podczas trawienia zachowują się obojętnie, dzięki czemu nie wpływają na rezultat tego proces.

Do inkludowania najczęściej stosuje się prasy, tak jak te produkowane przez firmę TOP-TECH, np. PRESIDON ML-B, automatyczne urządzenie do inkludowania na gorąco, pozwalające na programowanie wszystkich parametrów pracy (temperatury, czasu) oraz zapisanie w swojej pamięci aż 40 różnych programów.

W zależności od potrzeb naszego badania stosuje się różne materiały do inkludowania oraz dobiera jedną z dwóch technik, tj. inkludowania na zimno lub inkludowania na gorąco. Każda z tych metod posiada szereg innych zalet, a wybór zależy od rodzaju i liczności wykonywanych próbek oraz jakości końcowej oprawy, którą chcemy uzyskać. Ważne jest również odpowiednie dobranie metody do rodzaju materiału badanego, dlatego do detali wykonanych z wrażliwych na zmiany termiczne, delikatnych wykonanych z tworzyw czy elementów elektronicznych stosujemy metodę inkludowania na zimno. Z kolei do metali i ich stopów, zwłaszcza gdy przeprowadzamy badania w dużych seriach lepsza jest metoda na gorąco.

Firma TOP-TECH posiada w swojej ofercie szereg modeli do inkludowania na gorąco oraz modele do inkludowania na zimno, dostarcza również niezbędne materiały eksploatacyjne czy akcesoria, np. formy do inkludowania czy uchwyty do drobnych elementów. Zdjęcie poniżej prezentuje model MV01 i MV02 do inkludowania na zimno.

inkludowanie2

Porównanie metod inkludowania:

Na gorąco

  • Oprawy wysokiej jakości
  • Powtarzalność kształtu
  • Dobre do badań w seriach
  • Krótki czas operacji
  • Zawsze wymaga użycia prasy działającej pod cieśnieniem
Na zimno

  • Można impregnować próżniowo
  • Pozwala na ręczne zalewanie próbek
  • Żywice są tańsze
  • Bezpieczna dla wrażliwych materiałów
  • Można stosować do serii jak i do pojedynczych próbek